...

กว่า 80% ของผู้ใช้แอป Dianping ทั้งหมด มีอายุ 20 - 35 ปี และเป็นเพศหญิง

  • 17 มกราคม 2563
  • 547
กว่า 80% ของผู้ใช้แอป Dianping ทั้งหมด มีอายุ 20 - 35 ปี และเป็นเพศหญิง

กว่า 80% ของผู้ใช้แอป Dianping ทั้งหมด มีอายุ 20 - 35 ปี และเป็นเพศหญิงกว่า 62% ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของคุณจะถูกเลือกและเป็นที่สนใจอย่างแน่นอน 


เนื่องจากในโลกปัจจุบัน “เพศหญิง” เป็นเพศที่มีจำนวนมากกว่าและมีพฤติกรรมเลือกซื้อมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น จีนเที่ยวไทย จะช่วยให้คุณเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงได้อย่างตรงจุด กระตุ้นยอดขายได้แบบปัง ๆ!

เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง