...

ทำธุรกิจกับคนจีน ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาจีน

  • 1 ธันวาคม 2562
  • 579
ทำธุรกิจกับคนจีน

你喜欢泰国菜吗
N
ǐ xǐhuān Tàiguó cài ma? (หนี สี่ฮวน ไท่กั๋ว ไช่ มา)
คุณชอบอาหารไทยไหม?

ใช้แอปพลิเคชัน Dainping บอกลูกค้าชาวจีนแทนเรา แอปฯ ที่คนจีนมากกว่า 600 ล้านคนใช้หาร้านอาหาร เมื่อมาเที่ยวเมืองไทย ไม่ว่าร้านจะตั้งอยู่ภูมิภาคไหน แอปฯ นี้ ก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมข้อมูลร้านค้า ภาพ วีดีโอ ที่ดึงดูดลูกค้าชาวจีน แน่นอนว่าเมื่อลูกค้าเห็นร้านเราจากแอปฯ เตี่ยงผิงมากขึ้น ยอดขายก็จะต้องดีขึ้นเช่นกัน  

เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง