...

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

  • 17 ธันวาคม 2562
  • 555
วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี

โดยในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะ

เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง